Professionele begeleiding bij hoogsensitiviteit, stress, burn-out en angst

30 juni 2019
Stoppen met roken met behulp van EFT

Stoppen met roken met behulp van EFT

Jan komt binnen en zegt: “Ik wil graag stoppen met roken maar het lukt me niet. Ik stel het uit en er is steeds wel weer een gelegenheid of een moment waarbij ik graag een sigaretje opsteek. Ik zou graag willen weten of EFT mij erbij kan helpen om te stoppen.”
 
Ik vraag of Jan zijn sigaretten bij zich heeft en op tafel wil leggen. Hij pakt zijn shag en legt het neer en ik vraag of dit al iets bij hem oproept. Hij antwoordt dat hij meteen wel een sigaret op zou willen steken. Dit is een mooie kans om gelijk met EFT te beginnen. De craving is er al, Jan kan benoemen waar hij het voelt in zijn lichaam en hoe hoog dit gevoel is van 1 tot 10. Jan geeft een 8 aan zijn gevoel.

Na een aantal rondes zakt de behoefte aan een sigaret iets, waarna ik hem vraag een sigaret te draaien en eraan te ruiken. Daarna tappen we weer totdat het gevoel gezakt is naar een 5. Het is duidelijk dat de behoefte aan de sigaret nog niet verdwenen is.
 
We onderzoeken vervolgens wat de sigaret hem geeft. Het eerste dat Jan zegt is: “rust”. Daarna komt er nog meer: “een momentje voor mezelf, even afsluiten voor anderen, even bij mezelf komen, ik hoef even niks, het lijkt wel een soort troost, iets wat ik aan mezelf geef”. De vraag rijst waarom Jan troost en rust nodig heeft, maar deze vraag parkeer ik nog even. 

We gaan eerst met de nieuwe informatie verder met een aantal taprondes, waarbij we de sigaret bedanken voor alles wat hij Jan geeft. Het is aan hem te zien dat het een aparte gewaarwording is om de sigaret op deze manier te bedanken. Het is natuurlijk wat onverwacht en het kan tegenstrijdige gevoelens oproepen. Je gaat een sigaret toch niet bedanken terwijl je er zo graag vanaf wilt?!
 
Na deze rondes is de behoefte aan een sigaret bij Jan gedaald naar een 4. De behoefte is er dus nog steeds. We gaan kijken wat Jan in plaats van de sigaret kan zetten, iets dat aan zijn behoefte aan rust en troost voldoet. Wat zou een alternatief kunnen zijn? Hiervoor is het nodig iets dieper in te gaan op het ontstaan van de behoefte, om te voorkomen dat er oplossingen komen in de trant van ‘eet een appel’. Waar op zich natuurlijk niks mis mee is. Maar ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is om naar de wortels van het probleem te gaan om er duurzaam iets aan te kunnen doen.
 
Ik vraag Jan: ”Als ik jou vraag waar je behoefte aan rust, even een momentje voor jezelf of troost vandaan komt, wat komt er dan bij je op?” Jan geeft meteen antwoord en zegt: “Ik had als kind een goede band met mijn vader, dat gaf me rust. Maar op een bepaald moment is hij gestopt met mij aandacht geven. Hij nam me niet meer op schoot, hij troostte me minder. Van de één op de andere dag was dat veranderd. Sindsdien heb ik steeds naar bevestiging gezocht bij hem. Ik ging op allerlei manieren mijn best doen, ik wilde zo graag gezien en gewaardeerd worden door hem. Horen en voelen dat ik goed ben zoals ik ben en dat er van mij gehouden wordt om wie ik ben. Onvoorwaardelijk.” Het emotioneert Jan als hij erover vertelt. Hij vult nog aan dat hij zich meestal onrustig voelt als hij zin heeft in een sigaret. Ik vraag: “Zou het kunnen zijn dat je dan eigenlijk weer die behoefte van het kind voelt om gezien en gewaardeerd te worden, en het verdriet van het gemis daaraan? En dat je dat liever niet wilt voelen?”

Dit blijkt te kloppen. We komen tot de conclusie dat Jan zijn innerlijke behoefte om gezien en gewaardeerd te worden wegmaakt door te roken. Het gaat ver, want het raakt aan zijn bestaansrecht. Mag ik er wel zijn, ben ik goed zoals ik ben, of moet ik mijn best doen om er te mogen zijn en geliefd te worden?

We komen uit bij het beeld dat de volwassen Jan, het kind Jan weg rookt: de innerlijke behoefte om gezien en gewaardeerd te worden, gesymboliseerd door het kind Jan, dient zich aan, en op dat moment wordt de volwassen Jan onrustig, steekt een sigaret op, rookt het gevoel en dus het kind weg, en de volwassen Jan wordt weer rustig. Tijdelijk. Totdat het riedeltje weer overnieuw begint. Het wordt duidelijk dat Jan iets goed te maken heeft met zichzelf. Dat hij zichzelf goed gaat keuren, zichzelf gaat waarderen om wie hij is en zichzelf onvoorwaardelijke liefde en bestaansrecht gaat geven. 

Dit is niet van de ene op de andere dag bereikt. Het vraagt aandacht en bewustzijn om hierin te groeien. EFT toepassen, aandacht en ruimte geven aan zijn gevoel en de behoeften van het innerlijke kind, tijd nemen voor zichzelf, mild kijken naar zichzelf, en zichzelf ontspanning en liefde gunnen. Alles wat de sigaret hem gaf, en wat hij graag van zijn vader had willen krijgen.

Toen dit besef tot hem doordrong, kon Jan zeggen: “Ik steek nooit meer een sigaret op! Ik rook het kind in mij niet meer weg, ik ga er naar kijken en luisteren, hem serieus nemen en er goed voor zorgen.”

Jan voegt de daad bij het woord en laat zijn shag bij mij achter. 

 
Herken je hier iets in en zou je graag willen weten of ik je kan helpen? Heb je een andere verslaving, of ervaar je veel stress of moeite om je in deze wereld staande te houden? Maak een vrijblijvende en kosteloze afspraak.


Maak een afspraak

Terug

Aanmelden voor de nieuwsbrief