12 maart 2019
Witte en zwarte toetsen

Witte en zwarte toetsen

Angst
Een pianist die ik ken had lange tijd last van, zoals hij het zelf noemde, angst voor de zwarte toetsen. Hij daagde zichzelf uit en ging meer op de zwarte toetsen spelen. In de loop van de tijd kwam hij erachter dat de zwarte toetsen ergens voor stonden, namelijk voor iets buiten zijn comfortzone. Ze stonden vooral voor emoties die hij liever niet wilde voelen, voor nare gebeurtenissen uit het verleden en angsten voor de toekomst.

Doordat hij toch op de zwarte toetsen ging spelen kon hij zijn gevoel meer toelaten en, hoewel het zwaar was, kon hij ervaren dat hij het wel aan kon om alles te voelen. Hij merkte dat nare gevoelens niet blijvend waren, maar ook weer wegzakten. Net zoals de stukken die hij speelde ook een begin en een eind hadden.

Vrijheid
Hij merkte ook dat hij zich vrijer begon te voelen en dat vertaalde zich naar zijn dagelijkse leven. In het hier en nu voelt hij zich minder angstig en durft hij meer aan te gaan. Het niet spelen van de zwarte toetsen kost eigenlijk meer energie dan ze wel te spelen.

Zo is het met alle gevoelens. Het lijkt soms makkelijker of beter om niet alles te voelen, maar dat kost je juist veel energie en het beperkt je enorm in je vrijheid. En dat werkt dan weer op verschillende leefgebieden door. Een piano zonder zwarte toetsen klinkt heel saai, is beperkt en niet volledig. Juist door de combinatie van de toetsen komt de piano volledig tot zijn recht en zijn de mogelijkheden van dit instrument eindeloos.

Marinus Knoope, schrijver van de Creatiespiraal, omschrijft het als volgt: 'Pijn is niets anders dan verzet tegen wat is. Wanneer je dit verzet opgeeft, komen er enorme krachten vrij en krijg je je oorspronkelijke energie weer terug. Je vitaliteit en levenskracht worden wakker, waardoor je weer gaat stromen, bruisen, knallen en stralen.' 

Om vrijheid en meer lichtheid in je leven te kunnen bereiken is het dus belangrijk om alle gevoelens toe te kunnen en durven laten. Geen weerstand bieden tegen dat wat er is. De kunst daarbij is wel om je niet teveel te identificeren met je gevoelens, zodat je er niet in wegzakt. Je hebt gevoelens, je kunt ze ervaren, maar je bént ze niet. Ze komen en ze gaan, net als het begin en het eind van een muziekstuk. Train jezelf om naar je emoties, en ook naar je gedachten, te kijken, in plaats van erin te verdwijnen.Veiligheid

Een onderdeel van jezelf vrij voelen is veiligheid, en dan met name interne veiligheid. Hoe meer je je veilig kunt voelen in jezelf, hoe minder invloed omstandigheden, mensen of sferen op je hebben. Dat geeft een vrij gevoel. Je kunt leren contact te maken met je kern, je essentie, je innerlijk of hoe je het maar wilt noemen. Hoe vaker je dit doet, hoe sneller je het kunt, en op een bepaald moment maakt het niet meer uit waar je bent omdat je er altijd contact mee kunt maken. 

Zelf heb ik dat geleerd via ademhalingsoefeningen, grondingsoefeningen en meditatie, zowel met open als gesloten ogen. Ook via EFT kun je de switch maken van angst naar vertrouwen, van onveiligheid naar veiligheid, van afwijzing naar liefde, van tekort naar overvloed en van ontevredenheid naar dankbaarheid.

Wil je graag weten hoe jij vrijer en lichter kunt worden? Wil je graag meer blijdschap, geluk, vertrouwen en liefde ervaren? Kijk eens op www.dathebiknoualtijd.nl of maak een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.


Maak een afspraakTerug

Aanmelden voor de nieuwsbrief